Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Dobrym Mieście

NINO ROTUS Bonomiella wystawiany w klasie otwartej uzyskał ocenę doskaonałą, lokatę 1, CWC, Zwycięzca.

Share